MAKASSAR, [Bhayangkara News] – Setiap manusia ingin diperlakukan dengan lemah lembut dan kasih sayang.


Sedangkan kelembutan adalah buah dari amal Agama Islam yang sebenarnya.


Nabi Muhammad SAW mencontohkan kelembutan dan akhlakul karimah, sehingga ketika ummat Islam melakukan kekerasan maka patut dipertanyakan nabi yang mana yang ia jadikan teladan.


Keburukan dan kegelapan tidak akan hilang dengan cacian, makian, dan kekerasan.


Tetapi Kegelapan akan hilang dengan menjadikan diri kita sebagai pembawa cahaya, dan cahaya itu adalah Islam Rahmatan Lil Alamin.


Karena Islam adalah terang dalam kegelapan.

 [Red-Humas]